bioclimàtic eòlic biomassafotovoltaicatèrmica minihidràulica

Entitat dissolta per l'acord adoptat en l'Assemblea de data 2 de juny de 2017